25 Ekim 2010 Pazartesi

Matlab'da Cell Array(Hücre Dizileri)

              
               Cell Array'in türkçesi "Hücre Dizisi"  demektir.Dizi oluştururken dizinin içine aynı tipten veriler atardık.Cell Arraylerde alışılmışın dışında tek tip veri yazmak zorunda değiliz, birbirinden farklı veri tiplerini içeren bir dizi oluşturabilme imkanı sağlar.Kullanımı şu şekildedir:

ca={4,[1 2 3;4 5 6],'derya','c'}  %   gördüğünüz gibi oluşturduğum dizide integer,matrix,string veri tiplerini bir arada kullandım.

matlab ekranına yukarda yazdığım kodu yazarsanız şöyle bir çıktı alırsınız:

ca =

    [4]    [2x3 double]    'derya'    'c'

Diğer dizilerde olduğu gibi cell arraylerde istediğiniz elemana ulaşabilmeniz mümkündür,şu şekilde ulaşabilirsiniz:      

ca{2}

Şöyle bir çıktısı olacaktır:

ans =

     1     2     3
     4     5     6

Eleman olan matrixin tek elemanına da ulşamak mümkündür:
ca{2}(2,2)         

ans =

     5


Hatta cell arraye eleman olarak başka bir cell array yazmak da mümkündür:

bigca={ 2,'derya',ca,[1 2 3;3 4 5] }

bigca'den ca deki  elemanlara da ulaşabilmek mümkündür,ca deki matrixdeki herhangi bir elemana ulaşmak istersek:

bigca{3}{2}(2,2)


ans =

     5

Bir de "cellplot"  denen bir konut vardır bu da dizinizin şekilsel gösterimini verir,bizim oluşturduğumuz ca ve bigca in nasıl gözüktüğüne bir bakalım:

cellplot(ca)


cellplot(bigca)


"Num2cell"  adındaki komut da normal olarak yazılmış ifadeleri(matrix ya da integer tipinde veriler olabilir) cell arraylere çevirir,kullanımı şu şekildedir:


num2cell([1 2 3;4 5 6])

ans =

    [1]    [2]    [3]
    [4]    [5]    [6]

Cell array oluşmuş oldu.
DERYA GÜNDÜZ

2 yorum:

Adsız dedi ki...

Merhaba
Cell Arrayle ilgili çözümlü örnekler yazar mısınız.

Tarık Emre dedi ki...

Her ne kadar eski bir gönderi olsa da tam ihtiyacım olan açıklama, emeğinize sağlık.

 
Facebook

Bizi takip edin!

ESOGÜ Bilişim GünleriESOGÜ Bilişim Günleri